Hubertovy jízdy

V listopadu jsme se zúčastnili dvou Hubertových jízd. První z nich byla pro Krise i pro Boba u nás první takovou akcí, a to Hubertova Jízda 7.11. v Beňově. Druhá potom 14.11. v Radkově Lhotě, kde se Bob zúčastnil hledání liščat a rozběhu, který vyhrál.